Privacyverklaring

AVG-privacyverklaring:
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG zorgt voor betere beveiliging van persoonsgegevens. Het uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens niet zonder meer verwerkt en beheerd mogen worden. Organisaties die stelselmatig persoonsgegevens verwerken, hebben een grote verantwoordingsplicht. Evenwicht Judith Bosch Gewichtsconsulent wil daar zorgvuldig mee omgaan.

Vanaf 25 mei 2018 dient iedereen die persoonsgegevens verwerkt de handelingen op het gebied van informatiebeveiliging meer te structureren en vast te leggen. Goed om te weten dat de basisregels niet veranderen. Er komen wel wat nieuwe regels bij. In essentie zijn de nieuwe verplichtingen er vooral op gericht om:
– Persoonsgegevens beter te beveiligen.
– Cliënten meer controle te geven over hun gegevens.
– Te stimuleren om gericht beleid te maken op het gebruik en verwerking van persoonsgegevens.

Evenwicht Judith Bosch Gewichtsconsulent, gevestigd aan Cesar Franckrode 3 2717 BA Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.evenwicht.info Cesar Franckrode 3 2717 BA Zoetermeer +31624571345

Persoonsgegevens die Evenwicht Judith Bosch gewichtsconsulent verwerkt
Evenwicht Judith Bosch Gewichtsconsulent gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Gegevens verstrekt via telefoon, persoonlijk contact of via e-mail. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Evenwicht Judith Bosch Gewichtsconsulent verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
– Gezondheidsgegevens die van belang zijn om persoonlijk voedingsadvies te kunnen geven of om te verwijzen naar andere zorgverleners.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Evenwicht Judith Bosch Gewichtsconsulent verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– Evenwicht Judith Bosch Gewichtsconsulent verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Evenwicht Judith Bosch Gewichtsconsulent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijnen voor fiscale gegevens zoals facturen van zeven jaar (wettelijk verplicht). De overige gegevens worden twee jaar na het afronden van de begeleiding vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Evenwicht Judith Bosch Gewichtsconsulent verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend en alleen met uw toestemming indien dit noodzakelijk is voor de begeleiding/advisering. Denk hierbij aan overdracht of rapportage aan andere zorgverleners.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Evenwicht Judith Bosch Gewichtsconsulent gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Evenwicht Judith Bosch Gewichtsconsulent.
U kunt een verzoek hiertoe sturen naar judith.bosch@evenwicht.info. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, waarbij een legitimatie overlegd moet worden.
Evenwicht Judith Bosch Gewichtsconsulent wijst u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Evenwicht Judith Bosch Gewichtsconsulent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via judith.bosch@evenwicht.info

AVG spelregels voor Evenwicht Judith Bosch Gewichtsconsulent:
– Sluit kantoorruimte af bij het tijdelijk verlaten van de werkplek.
– Zorgt voor kasten die op slot kunnen waar persoonsdocumenten in bewaard worden.
– Bij overname van beeldschermen door ICT-leveranciers, worden privacygegevens eerst goed af gesloten.
– Werkplek is zodanig dat het scherm niet naar (open) raamzijde zijn gericht.
– Voert vertrouwelijke (telefoon)gesprekken in een daarvoor bestemde ruimte
– Zorgt voor installatie van recentste beveiligingssoftware.
– Let goed op phishing-mails.
– Zorgt voor ‘sterke’ wachtwoorden.